Công trình lót thảm trải sàn văn phòng Hà Nội

Nhi Long các thảm lót sàn văn phòng cho công trình tại 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hạng mục gồm thi công ghép 6 tấm IC0038 thành elip tổng diện tích 35m2 , và thi công lót sàn thảm văn phòng tổng diện tích 165m2.
Sử dụng các mã thảm : IC0038, QUARTZ_965
Link sản phẩm:
https://nhilong.com/san-pham/matham/IC0038
https://nhilong.com/san-pham/mathambi/QUARTZ_965

Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội Thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ IC0038, thảm gạch Bỉ QUARTZ_695 được Nhi Long cung cấp và thi công cho công trình lót thảm trải sàn văn phòng Cầu Giấy Hà Nội