Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim

Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS danh tiếng tại 179 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Với tổng diện tích trải: 138m2

Sử dụng thảm gạch NA009
Link sản phẩm:
https://thamnhilong.com/mathamtq/NA009

thảm gạch lót rạp na009, Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS thảm gạch lót rạp na009, Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS thảm gạch lót rạp na009, Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS thảm gạch lót rạp na009, Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS thảm gạch lót rạp na009, Công trình thảm gạch lót Rạp chiếu phim phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp tham quan & mua nhà của một tập đoàn BĐS