Công trình thảm sàn văn phòng Thạch Thất Hà Nội

công trình thảm sàn văn phòng thạch thất hà nội

Thảm sàn văn phòng tại Công ty thuốc lá Thăng Long

Dự án lót thảm sàn văn phòng cho Công ty thuốc lá Thăng Long
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
Diện tích: 487m2
Sử dụng thảm gạch: ZENIT_900: 312m2, RACE_929: 175m2
Link sản phẩm:
– ZENIT_900: https://thamnhilong.com/sanphamchitiet.php?sp=zenit_900vg
– RACE_929: https://thamnhilong.com/sanphamchitiet.php?sp=race_929vg

  1. Hình thảm sàn văn phòng ZENIT_900

thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng

  1. Hình thảm sàn văn phòng RACE_929

thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng thảm sàn văn phòng