Công trình thảm trải sàn trường học Hàn Quốc Quận 7

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn tại địa điểm: trường học Hàn Quốc, TP.HCM.

Đội thi công của Nhi Long đã hoàn thành công trình thảm gạch trải sàn văn phòng cho trường học Hàn Quốc gồm trải thảm văn phòng và trải thảm phòng họp bậc thang.

Tổng diện tích thi công là: 325.2 m2 .

Sử dụng các sản phẩm thảm gạch Bỉ thi công: DIVA_CASA_382 , QUARTZ_945.

Link sản phẩm dùng trong công trình:
https://thamnhilong.com/mathambi/DIVA_CASA_382
https://thamnhilong.com/mathambi/QUARTZ_945

1. Hạng mục công trình thảm trải sàn văn phòng:

Xử lý mặt bằng trước khi thi công

Xử lý mặt bằng trước khi thi công

Xử lý mặt bằng trước khi thi công

Xử lý mặt bằng trước khi thi công

Xử lý mặt bằng trước khi thi công công trình thảm trải sàn

Xử lý mặt bằng trước khi thi công công trình thảm trải sàn

Thi công hoàn thiện thảm trải sàn

Thi công hoàn thiện công trình thảm trải sàn

Thi công hoàn thiện công trình thảm trải sàn

Thi công hoàn thiện công trình thảm trải sàn

Công trình thảm trải sàn trường học Hàn Quốc Quận 7

Hoàn thiện công trình thảm trải sàn trường học Hàn Quốc Quận 7

Công trình thảm trải sàn trường học Hàn Quốc Quận 7

Hoàn thiện công trình thảm trải sàn trường học Hàn Quốc Quận 7

2. Hạng mục công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang:

Xử lý mặt bằng trước thi công công trình

Xử lý mặt bằng trước thi công công trình

Xử lý mặt bằn trước thi công công trình

Xử lý mặt bằn trước thi công công trình

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Thi công công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện

Công trình thảm trải sàn phòng họp bậc thang hoàn thiện


[metaslider id=”20158″]