Trung Tâm triển lãm SECC Quận 7

Thi công triển lãm SECC

Trung Tâm triển lãm SECC Quận 7

Công trình hội trường Trung Tâm hội chợ triển lãm SECC tại địa điểm : 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  1. Hội trường A: Thi công sử dụng thảm gạch văn phòng: Largo 900 và Diva 942
Thi công triển lãm SECC

Hội trường A tại trung tâm triển lãm SECC

Thi công triển lãm SECC

Hội trường A tại trung tâm triển lãm SECC

Link sản phẩm :
-Diva 942:   https://thamnhilong.com/mathambi/DIVA_CASA_942

  1. Hội trường B: Thi công sử dụng thảm gạch văn phòng: Diva 553 và Diva 942

Link sản phẩm:

-Diva 942:   https://thamnhilong.com/mathambi/DIVA_CASA_942

-Diva 553:   https://thamnhilong.com/mathambi/DIVA_CASA_553

Thi công triển lãm SECC

Hội trường B tại trung tâm triển lãm SECC

Thi công triển lãm SECC

Hội trường B tại trung tâm triển lãm SECC

Thi công triễn lãm SECC

Thi công triễn lãm SECC

 


[metaslider id=”20158″]