Công trình văn phòng Aeon Delight

thảm văn phòng aeon delight

Công trình văn phòng Aeon Delight

Công trình văn phòng Aeon Delight  Lầu 4, 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP.HCM

Hạng mục thảm gạch văn phòng Patina 502

Link sản phẩm: https://thamnhilong.com/sanphamchitiet.php?sp=patina_502

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

 

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight

Thi công công trình văn phòng Aeon Delight