Công trình Park City Hà Đông Hà Nội

thảm trải sàn

Công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Công trình trải thảm tại địa điểm: 14/8 tiểu khu Nadyen – khu Park city, Hà Đông, Hà Nội
Sử dụng sản phẩm thảm gạch ZENIT_900. Diện tích thi công: 62m2 m2.

Link sản phẩm tại:
– ZENIT_900: https://thamnhilong.com/mathambi/ZENIT_900

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội

Thi công công trình Park City Hà Đông Hà Nội


[metaslider id=”20158″]