Thảm trải sàn domain thảm chữ nhật Hồ Tràm

Công trình trải sàn thảm trải sàn domain ghép thảm chữ nhật ghép zic-zac tại Hồ Tràm lót toàn bộ văn phòng tại Hồ Tràm.

Với tổng diện tích trải hơn 750m2

Sử dụng phối hợp lát hoa văn các mã thảm gạch DOMAIN_201, DOMAIN_216, DOMAIN_236

Link sản phẩm:
https://thamnhilong.com/mathamtq/DOMAIN_201
https://thamnhilong.com/mathamtq/DOMAIN_216
https://thamnhilong.com/mathamtq/DOMAIN_236

Thảm trải sàn domain , Nhi Long cung chuyên cung cấp thảm trải sàn cao cấp, thảm văn phòng, thảm khách sạn, thảm trang trí cao cấp, ghép thảm trải sàn

Thảm trải sàn domain ghép zic-zac

Thảm trải sàn domain , Nhi Long cung chuyên cung cấp thảm trải sàn cao cấp, thảm văn phòng, thảm khách sạn, thảm trang trí cao cấp, ghép thảm trải sàn

Thảm trải sàn domain ghép zic-zac

Thảm trải sàn domain , Nhi Long cung chuyên cung cấp thảm trải sàn cao cấp, thảm văn phòng, thảm khách sạn, thảm trang trí cao cấp, ghép thảm trải sàn

Thảm trải sàn domain ghép zic-zac

Thảm trải sàn domain , Nhi Long cung chuyên cung cấp thảm trải sàn cao cấp, thảm văn phòng, thảm khách sạn, thảm trang trí cao cấp, ghép thảm trải sàn

Thảm trải sàn domain ghép zic-zac