Văn phòng công ty KCC KCX Tân Thuận Quận 7

thảm trang trí

Văn phòng công ty KCC

Công trình trải thảm văn phòng công ty KCC tại địa điểm: Công ty KCC khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Sử dụng sản phẩm thảm gạch IMPACT_955 và LINEATIONS_900 . Diện tích thi công: 181,25 m2.

Link sản phẩm tại:
– IMPACT_955: https://thamnhilong.com/mathambi/IMPRESSION_955

– LINEATIONS_900: httpds://thamnhilong.com/mathambi/LINEATIONS_900

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC

Thi công văn phòng công ty KCC


[metaslider id=”20158″]