Công ty TNHH QLN & KTTS ngân hàng TMCP quân đội

thảm văn phòng

Thi công tại Công ty TNHH QLN & KTTS ngân hàng TMCP quân đội

Lĩnh vực hoạt động chính theo đăng ký kinh doanh của MBAMC:

Xử lý nợ: tiếp nhận, xử lý thu hồi nợ từ MB chuyển giao; mua bán nợ trong và ngoài MB….

Định giá tài sản: Thẩm định các tài sản đảm bảo cho vay của MB;

Thiết kế, quản lý dự án xây dựng cơ bản: thiết kế, cải tạo các điểm giao dịch của MB; quản lý các dự án MB ủy thác ….

Khai thác tài sản: quản lý, vận hành các tòa nhà của MB; khai thác, cho thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản….

Liên doanh, liên kết: tham gia góp vốn, liên doanh với các đối tác theo chỉ đạo của MB.

Nhi Long cung cấp và thi công thảm gạch văn phòng cho công ty MBAMC, mã sản phẩm Duplex 8.

Link sản phẩm: https://thamnhilong.com/mathamtq/DUPLEX_8

Công trình thảm văn phòng ngân hàng TMCP quân đội

Công trình thảm văn phòng ngân hàng TMCP quân đội

 

Công trình thảm văn phòng ngân hàng TMCP quân đội

Công trình thảm văn phòng ngân hàng TMCP quân đội


[metaslider id=”20158″]