CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

A/ THẢM TRANG TRÍ

– Đối với TPHCM và Hà Nội: Đặt hàng hôm trước – Giao hàng hôm sau -> Miễn phí vận chuyển thảm trang trí toàn quốc

– Đối với các tỉnh khác: Sử dụng dịch vụ vận chuyển của Viettel, gói VTK -> thời gian vận chuyển từ 7-10 ngày, khách hàng chuyển khoản trước giá trị đơn hàng hoặc đặt cọc 10%, Viettel giao đến sẽ thu phần còn lại

– Đối với khách tỉnh sử dụng gửi chành xe -> thanh toán 100% giá trị đơn hàng, công ty miễn phí vận chuyển ra chành, từ chành xe về đến nơi thì khách hàng sẽ tự thanh toán cho chành

B/ THẢM GẠCH

– Đối với TPHCM và Hà Nội: Miễn phí vận chuyển gói thường đến công trình nếu giá trị đơn hàng lớn hơn 10 triệu, tiền giảm không quá 5% giá trị đơn hàng

– Đối với các tỉnh khác: Miễn phí vận chuyển đến công trình nếu giá trị đơn hàng lớn hơn 50 triệu, tiền giảm không quá 5% giá trị đơn hàng