Văn phòng tòa nhà BCA

thảm văn phòng tòa nhà

Văn phòng tòa nhà BCA

Nhi Long cung cấp hạng mục thảm trải văn phòng cho tòa nhà BCA quận 10, thảm trải giúp văn phòng chuyên nghiệp hơn và giảm tiếng ồn.

Địa chỉ: Tô Hiến Thành, quận 10

Thời gian: Tháng 10/2016

Sản phẩm: Thảm gạch Duplex 8

Link sản phẩm: https://thamnhilong.com/sanphamchitiet.php?sp=duplex_8vg

Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA

Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA

 

Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA

Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA