Văn phòng tòa nhà BCA

Nhi Long cung cấp hạng mục thảm trải cho văn phòng tòa nhà BCA quận 10, thảm trải giúp văn phòng chuyên nghiệp hơn và giảm tiếng ồn.

Địa chỉ: Tô Hiến Thành, quận 10

Thời gian: Tháng 10/2016

Sản phẩm: Thảm gạch Duplex 8

Link sản phẩm: https://thamnhilong.com/mathamtq/DUPLEX_8

Nhi Long cung cấp thảm trải sàn, thảm trang trí, thảm văn phòng, thảm khách sạn nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ-Bỉ đạt tiêu chuẩn của châu Âu-văn phòng tòa nhà BCA
Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA
Nhi Long cung cấp thảm trải sàn, thảm trang trí, thảm văn phòng, thảm khách sạn nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ-Bỉ đạt tiêu chuẩn của châu Âu-văn phòng tòa nhà BCA
Trải thảm văn phòng tòa nhà BCA
Thảm TQ Domain
Thảm TQ Duplex
Thảm TQ Parameter